07/10/2022 01:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Thái Bình công chúa sơn trang
遊太平公主山莊

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 20:52

 

Nguyên tác

公主當年欲佔春,
故將臺榭壓城闉。
欲知前面花多少,
直到南山不屬人。

Phiên âm

Công chúa đương niên dục chiếm xuân,
Cố tương đài tạ áp thành nhân.
Dục tri tiền diện hoa đa thiểu,
Trực đáo Nam sơn bất thuộc nhân.

Dịch nghĩa

Công chúa xưa từng muốn che hết ánh sáng xuân,
Nên làm cây trong sơn trang của mình mọc cao hơn tường thành.
Muốn xem hết hoa của sơn trang từ mặt trước,
Phải đi tới chân núi Chung Nam, không chỗ nào là của dân cả.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Công chúa đương thời muốn tột sang
Kinh thành nằm gọn trong sơn trang
Cơ ngơi muốn biết bao to rộng
Vùng bắc kinh thành xuống núi Nam
Thái Bình công chúa là con gái vua Đường Cao Tông, do Võ Tắc Thiên sinh ra. Lợi dụng quyền thế của mẹ khi còn tiếm xưng hoàng đế, y thị chiếm hết đất đai bên ngoài kinh thành Trường An lập sơn trang của riêng mình. Khi mưu toan lật đổ Đường Huyền Tông không thành, y bị giết, sơn trang sau đó chỉ còn là di tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Du Thái Bình công chúa sơn trang