09/07/2020 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm nghe dế kêu râm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2015 13:25

 

Đêm nằm nghe dế kêu râm,
Dang tay thổ dế[1] sầu thầm nợ duyên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Vỗ cho dế đừng kêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm nghe dế kêu râm