17/10/2021 21:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bèo mây

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2012 08:46

 

Gặp nhau lọ phải hẹn hò
Quen nhau chỉ một chuyến đò sang ngang
Hỏi chi bến nước cây làng
Bên con bèo dạt, bên làn mây bay...
1940
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Bèo mây