21/05/2024 02:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ò... ó... o...

Tác giả: Trần Đăng Khoa

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 19:17

 

Kính tặng chú Tô Hoài

Ò... ó... o...
Ò... ó... o...
Tiếng gà
Tiếng gà
Giục quả na
Mở mắt
Tròn xoe
Giục hàng tre
Đâm măng
Nhọn hoắt
Giục buồng chuối
Thơm lừng
Trứng cuốc
Giục hạt đậu
Nảy mầm
Giục bông lúa
Uốn câu
Giục con trâu
Ra đồng
Giục đàn sao
Trên trời
Chạy trốn
Gọi ông trời
Nhô lên
Rửa mặt
Ôi bốn bề
Bát ngát
Tiếng gà
Ò... ó... o...
Ò... ó... o...
1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đăng Khoa » Ò... ó... o...