11/05/2021 07:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng lâu vọng thuỷ
登樓望水

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 14:26

 

Nguyên tác

鳥啼花發柳含煙,
擲卻風光憶少年。
更上高樓望江水,
故鄉何處一歸船。

Phiên âm

Điểu đề hoa phát liễu hàm yên,
Trịch khước phong quang ức thiếu niên.
Cánh thướng cao lâu vọng giang thuỷ,
Cố hương hà xứ nhất quy thuyền.

Dịch nghĩa

Chim hót, hoa nở, liễu ngậm sương khói,
Thời gian qua đi không trở lại, tiếc thời niên thiếu.
Lên lầu cao ngắm cảnh sông,
Một con thuyền đang trở về quê cũ không biết ở phương trời nào.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu ngậm sương, chim ca, hoa nở
Ngày tháng qua, tiếc thuở thiếu thời
Lên lầu ngắm cảnh sông chơi
Thuyền về quê cũ ở nơi chốn nào?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Đăng lâu vọng thuỷ