17/06/2021 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô vương mỹ nhân bán tuý
吳王美人半醉

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2007 08:54

 

Nguyên tác

風動荷花水殿香,
姑蘇臺上宴吳王。
西施醉舞嬌無力,
笑倚東窗白玉床。

Phiên âm

Phong động hà hoa thuỷ điện hương,
Cô Tô[1] đài thượng yến Ngô vương.
Tây Thi tuý vũ kiều vô lực,
Tiếu ỷ đông song bạch ngọc sàng.

Dịch nghĩa

Gió lay động sen hồ, hương thơm ngát
Đài Cô Tô, vua Ngô tiệc đang nồng
Múa trong say, tây Thi chừng mệt lả
Cười cựa mình vào giường ngọc bên song

Bản dịch của Song Tuyết

Lay sen gió đượm mùi hương
Cô Tô đài ấy Ngô vương tiệc nồng
Tây Thi say múa mệt lòng
Lả lơi cười tựa bên song ngọc sàng.
(Năm 748)
[1] Tên đài do Ngô vương Phù Sai dựng trên núi Cô Tô, ở huyện Ngô, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ngô vương mỹ nhân bán tuý