31/03/2023 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ bài thơ của quan đốc Ninh Bình về hưu trí

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 20:57

 

Muốn trách ông xanh lại nực cười,
Khuôn thiêng lừa lọc lúc nào ngơi!
Ngắm gương kim cổ chưa già nhỉ?
Tính nợ công danh đã trả rồi.
Chung đỉnh dẫu ngon càng ngán dạ,
Áo xiêm tuy cũ chửa phai mùi.
Lại đem sách cũ về nơi cũ,
Sông Nhị non Nùng lắm thú chơi.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Hoạ bài thơ của quan đốc Ninh Bình về hưu trí