29/05/2022 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đang chết
I am dying

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/08/2021 07:22

 

Nguyên tác

I am dying
because you have not
died for me
and the world
still loves you.

I write this because I know
that your kisses
are born blind
on the songs that touch you.
I don’t want a purpose
in your life
I want to be lost among
your thoughts
the way you listen to New York City
when you fall asleep.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Anh đang chết
bởi vì em
đã không cùng chết bởi vì anh đây
và khi còn thế giới này
thì anh vẫn sẽ mãi hoài yêu em.

Biết khi anh viết thư này
nụ hôn em
chẳng mải mai còn gì
em rung động bài hát chi.
Anh không dự định
điều gì đời em
Lạc dòng
suy tưởng của em
New York đã nói
khi em ngủ rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » Anh đang chết