22/09/2020 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến đây hỏi khách tương phùng (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2019 21:44

 

Đến đây hỏi khách tương phùng,
Chim chi bốn cánh dạo cùng nước non?
- Chim bốn cánh là chim chuồn chuồn,
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đến đây hỏi khách tương phùng (II)