02/12/2020 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1
二十三夜看月和潘衡甫其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 16:16

 

Nguyên tác

把鏡孀娥側眼窺,
自憐幽獨自嬌痴。
豈知北郭孤吟夜,
更是西窗仰面時。

Phiên âm

Bả kính sương nga trắc nhãn khuy,
Tự liên u độc tự kiều si.
Khởi tri bắc quách cô ngâm dạ,
Cánh thị tây song ngưỡng diện thì.

Dịch nghĩa

Chị Hằng goá bụa cầm gương ghé mắt nhìn,
Tự thương mình cô đơn sinh ra bẽn lẽn, thẫn thờ.
Biết đâu ban đêm ở thành Bắc có người ngâm thơ một mình,
Chính là qua cửa sổ phía tây ngoảnh mặt ngắm nhìn.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ả nguyệt cầm gương mắt ghé nghiêng
Tự thương hiu quạnh thẹn thò riêng
Biết đâu Thành Bắc đêm ngâm quạnh
Chính lúc song Tây ngửng mặt nhìn ?
Nguồn: Tuyển tập thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1