29/09/2021 06:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa (Vũ quá tàn hồng thấp vị phi)
浣溪沙(雨過殘紅濕未飛)

Tác giả: Chu Bang Ngạn - 周邦彥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2014 21:28

 

Nguyên tác

雨過殘紅濕未飛,
疏籬一帶透斜暉。
遊蜂釀蜜竊春歸。

金屋無人風竹亂,
衣篝盡日水沈微。
一春鬚有憶人時。

Phiên âm

Vũ quá tàn hồng thấp vị phi,
Sơ ly nhất đới thấu tà huy.
Du phong nhưỡng mật thiết xuân quy.

Kim ốc vô nhân phong trúc loạn,
Y câu tận nhật thuỷ trầm vi.
Nhất xuân tu hữu ức nhân thì.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Cánh hồng mưa ướt có bay đâu
Rèm ngọc lung lay nắng rọi vào
Ong mật đem hương về tổ ấm

Nhà không vòm trúc gió lao xao
Màn ủ lồng hương chiều nhẹ thoảng
Năm mỗi xuân về lại nhớ nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Bang Ngạn » Hoán khê sa (Vũ quá tàn hồng thấp vị phi)