02/12/2021 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 5

Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh - 阮有整

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Thai NQ vào 30/04/2013 12:10

 

Nào hẳn nào là mặt cố tri
Giàu sang tìm đến khó tìm đi
Bạc đen dạ chúng ta hay vậy
Vàng đá lòng ta chúng biết chi
Có phận ra người nên giữ phận
Lỗi thì là đứa vụng tuỳ thì
May ai nấy gặp chăng mà chớ
Lỡ bước lầm chân cũng vậy vì
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chỉnh » Bài 5