06/08/2021 10:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Càng cao danh vọng càng dày gian nan

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2016 23:49

 

Trời già chực sẵn gánh gian nan
Danh vọng bao nhiêu cứ trút càng
Hai chữ họ tên muôn miệng ngợi
Trăm vành cay đắng một thân mang
Cây suông trăm thước tư mùa gió
Vàng đúng mươi phân nặng kiếp than
Càng rụi càng cay càng đắt giá
Xưa nay gừng quế ở nhân gian
Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Càng cao danh vọng càng dày gian nan