26/09/2022 01:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng hai - tháng năm
Февраль - май

Tác giả: Khuyết danh Nga

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 29/04/2015 17:42

 

Nguyên tác

Февралю явился май на минутку
И февраль влюбился в май не на шутку
И поэтому четыре недели
Мели метели-и.
Мели, мели, мели, мели, мели метели-и.

И-и-и-и февралю холодно без любви
Я-а-а тебя люблю, ты меня полюби…

Февралю уж так сложилось веками
Суждено водиться лишь с февралями
Понял он, что не может жить без мая
И растаял.

И-и-и-и февралю холодно без любви
Я-а-а тебя люблю, ты меня полюби…

Понял он что жить не может без мая
И однажды в день погожий растаял
А в народе то февраль звали лютым
Почему то.

И-и-и-и февралю холодно без любви
Я-а-а тебя люблю, ты меня полюби…

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Có một lần Tháng năm gặp Tháng hai
Một phút thôi, Tháng hai trăn trở mãi.
Lỡ gặp rồi Tháng hai yêu Tháng năm
Suốt bốn tuần bão tuyết xoay vòng
Bão tuyết, suốt bốn tuần bão tuyết.

Thiếu tình yêu đến Tháng hai cũng lạnh
Yêu em nhé, anh yêu, em yêu anh…

Từ bao đời nay số trời đã định
Tháng hai chỉ kết bạn với tháng hai
Vì thiếu Tháng năm đời cô quạnh
Tháng hai đau lòng, tan chảy trong nước mắt.

Thiếu tình yêu đến Tháng hai cũng lạnh
Yêu em nhé, anh yêu, em yêu anh…

Không thể thiếu Tháng năm nên Tháng hai
Vào một ngày trời đẹp, nắng tươi thì tan mất.
Vậy mà nhân gian bảo: Tháng hai khắc nghiệt
Khắc nghiệt nổi sao khi tan chảy vì yêu.

Thiếu tình yêu đến tháng hai cũng lạnh
Yêu em nhé, anh yêu, em yêu anh…
Đây là một bài dân ca Nga.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Nga » Tháng hai - tháng năm