12/05/2021 16:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất đề
失題

Tác giả: Tống Ung - 宋雍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2009 19:17

 

Nguyên tác

斜雨飛絲織晚風,
疏帘半捲野亭空。
荷花開盡秋光晚,
零落殘紅綠沼中。

Phiên âm

Tà vũ phi ty chức vãn phong,
Sơ liêm bán quyển dã đình không.
Hà hoa khai tận thu quang vãn,
Linh lạc tàn hồng lục chiểu trung.

Dịch nghĩa

Gió chiều làm mưa và tơ liễu đan vào nhau,
Tấm rèm kéo lên một nửa cô đơn trong đình quê vắng.
Hoa sen đã nở hết, thu đã muộn,
Tả tơi sắc hồng và xanh tàn tạ trong ao cong.

Bản dịch của Hoài Anh

Mưa chéo tơ bay dệt gió chiều
Đình không rèm cuốn nửa, buồn teo
Hoa sen nở hết ánh thu muộn
Tản mác tàn hồng ao biếc gieo
Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Ung » Thất đề