07/07/2022 14:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã thi kỳ 07
馬詩其七

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2014 14:25

 

Nguyên tác

西母酒將闌,
東王飯已乾。
君王若燕去,
誰為拽車轅。

Phiên âm

Tây Mẫu[1] tửu tương lan,
Đông vương phạn dĩ can.
Quân vương nhược yến khứ,
Thuỳ vị duệ xa viên.

Dịch nghĩa

Tiệc rượu của Tây Vương Mẫu ban đã sắp tàn,
Mâm cơm của vua phương đông dùng đã vơi.
Nếu hoàng thượng muốn đến đó kịp dự tiệc,
Thì ngựa nào đủ sức để kéo đoàn xe lên cõi tiên?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiệc Mẫu ban sắp hồi từ giã
Mâm vua đông dùng đã vơi rồi
Đức vua muốn tới kịp thời
Ngựa nào kéo nổi xe Người lên tiên?
[1] Tức Tây Vương Mẫu, bà chúa tiên theo truyền thuyết cai quản các tiên. Đền của bà trên núi Kim Sơn, có sông Nhược bao quanh dưới chân núi, sóng cao ngàn trượng, người phàm không qua được. Bà thường đãi tiệc chư tiên hoặc các bậc quân vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Mã thi kỳ 07