22/01/2022 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vi tính

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 25/05/2008 23:29

 

Sổ hưu tình vi tính mười năm chẵn
Cù lần tim nhẩm lẫn lẻ trăm năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Vi tính