03/10/2022 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bây giờ

Tác giả: Nguyễn Quốc Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2017 09:34

 

Bây giờ biết làm sao
thề nguyền thành vô nghĩa

Anh yêu em thật lòng
sao em còn phân vân
- Lòng chay hay lòng tạp?[1]
Anh hiến dâng trái tim
em lại sợ trái tim khoa học
- Bao nhiêu người mang trái tim người khác
vẫn luôn mồm thề thốt với người yêu

Lang thang trong nắng chiều
làm thơ một mình đọc
Tôi đi tìm người yêu
Tôi đi tìm tình yêu...

Nguồn: Chua ngọt thường ngày (thơ), Nguyễn Quốc Anh, NXB Nghệ An, 1997
[1] Ngôn ngữ đường phố (Nguyễn Quốc Anh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quốc Anh » Bây giờ