19/05/2024 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh Vũ châu tức sự
鸚鵡洲即事

Tác giả: Thôi Đồ - 崔塗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 03:32

 

Nguyên tác

悵望春襟鬱未開,
重臨鸚鵡益堪哀。
曹瞞尚不能容物,
黃祖何曾解愛才。
幽島暖聞燕雁去,
曉江晴覺蜀波來。
何人正得風濤便,
一點輕帆萬里回。

Phiên âm

Trướng vọng xuân khâm uất vị khai,
Trùng lâm Anh Vũ ích kham ai.
Tào Man thượng bất năng dung vật,
Hoàng Tổ hà tằng giải ái tài.
U đảo noãn văn Yên nhạn khứ,
Hiểu giang tình giác Thục ba lai.
Hà nhân chính đắc phong đào tiện,
Nhất điểm khinh phàm vạn lý hồi.

Dịch nghĩa

Buồn bã ngắm cảnh xuân mà u uất chưa nguôi
Khi trở lại bãi sông Anh Vũ đầy xót xa này
Tào Tháo đã không dung ai rồi
Thì Hoàng Tổ sao dám trọng tài ai
Đảo vắng nghe thấy nhạn xứ Yên bay đi
Sông lặng sáng sớm cảm được sóng xứ Thục tới
Ai là người có sóng gió huận tiện
Để đưa một cánh buồm nhẹ từ muôn dặm trở về.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Buồn ngắm cảnh xuân u-uất hoài
Trở về Anh Vũ xót xa này.
Tào công chẳng thứ tha người dưới
Hoàng Tố đâu yêu trọng kẻ tài.
Đảo vắng nhạn Yên bay rộn rịp
Sông êm sóng Thục dậy ban mai.
Nào người thuận sóng xuôi theo gió
Muôn dặm buồm về nhẹ cánh bay.
Anh Vũ châu là 1 bãi trên sông Trường Giang, phía tây nam huyện Hán Dương, tỉnh Hồ Bắc. Thời Tam Quốc, Nễ Hành có tài văn thơ, nhưng tính cao ngạo, bị Tào Tháo ghét. Y mượn tay Hoàng Tổ giết chết, xác chôn tại bãi này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đồ » Anh Vũ châu tức sự