01/07/2022 17:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bạch Hạc miếu
題白鶴廟

Tác giả: Vương Vụ Thành - 王務成

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2008 22:27

 

Nguyên tác

貔貅十萬赫王靈,
勢壓雲南塞外城。
江左區區何是氣,
風聲鶴唳振秦兵。

Phiên âm

Tỳ hưu thập vạn hách vương linh,
Thế áp Vân Nam tái ngoại thành.
Giang tả khu khu hà thị khí?
Phong thanh hạc lệ chấn Tần binh.

Dịch nghĩa

Mười vạn quân lính hùng dũng như hùm beo làm nổi bật uy linh của nhà vua,
Khí thế áp sát thành trì giặc, phía ngoài biên giới cõi Vân Nam.
Bo bo một vùng bên tả sông, đó là khí phách gì?
Gió rít, hạc kêu làm chấn động quân Tần.

Bản dịch của Đinh Gia Khánh, Nguyễn Ngọc San

Hùm beo mười vạn dậy oai linh,
Ngoài cõi Vân Nam thế áp thành.
Sao cứ bo bo sòng mé tả?
Hạc kêu gió rít, rợn Tần binh.
Bạch Hạc: chỗ gặp nhau của ba con sông Thao, Đà và Lô, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Tương truyền ở đây có thần sông Hiển Uy Vương.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Vụ Thành » Đề Bạch Hạc miếu