24/06/2024 22:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tửu trung lưu thượng Tương Dương Lý tướng công
酒中留上襄陽李相公

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2010 18:47

 

Nguyên tác

濁水汙泥清路塵,
還曾同制掌絲綸。
眼穿長訝雙魚斷,
耳熱何辭數爵頻。
銀燭未消窗送曙,
金釵半醉座添春。
知公不久歸鈞軸,
應許閑官寄病身。

Phiên âm

Trọc thuỷ ô nê thanh lộ trần,
Hoàn tằng đồng chế chưởng ty luân.
Nhãn xuyên trường nhạ song ngư đoạn,
Nhĩ nhiệt hà từ sổ tước tần.
Ngân chúc vị tiêu song tống thự,
Kim thoa bán tuý toạ thiêm xuân.
Tri công bất cửu quy quân trục,
Ưng hứa nhàn quan ký bệnh thân.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Nước đục bùn nhơ hơn bụi đường
Xưa hành chiếu chỉ tôi và ông
Mắt mòn than thở tin thư bặt
Tai nóng đâu từ chén rượu ngon
Say dở thoa vàng xuân thắm tiệc
Chưa tàn đuốc bạc nắng nghiêng soi
Sắp tới biết ông trở lại chức
Cho tôi chức nhỏ gửi thân còm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Tửu trung lưu thượng Tương Dương Lý tướng công