04/08/2021 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần - Thiệu Hưng Ất Mão đăng tuyệt đỉnh tiểu đình
點絳唇-紹興乙卯登絕頂小亭

Tác giả: Diệp Mộng Đắc - 葉夢得

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/09/2014 02:44

 

Nguyên tác

縹緲危亭,
笑談獨在千峰上。
與誰同賞,
萬里橫煙浪。

老去情懷,
猶作天涯想。
空惆悵,
少年豪放,
莫學衰翁樣。

Phiên âm

Phiêu diểu nguy đình,
Tiếu đàm độc tại thiên phong thượng.
Dữ thuỳ đồng thưởng,
Vạn lý hoành yên lãng.

Lão khứ tình hoài,
Do tác thiên nhai tưởng[1].
Không trù trướng,
Thiếu niên hào phóng,
Mạc học suy ông dạng.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đình cao chót vót
Muôn ngọn mình ta đứng nói cười
Nào ai chung lối
Khói sóng vạn dặm khơi

Mỗ tuy già lão
Tư tưởng đã thua ai
Từng than thở
Thiếu niên sức vóc
Đừng như lão già rồi
Thiệu Hưng là niên hiệu đời vua Tống Cao Tông, năm Thiệu Hưng Ất Mão tức 1135.

[1] Ý nói muốn chiếm lại vùng Giang Bắc bị chiếm nhưng tuổi đã già.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệp Mộng Đắc » Điểm giáng thần - Thiệu Hưng Ất Mão đăng tuyệt đỉnh tiểu đình