03/12/2021 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình

Tác giả: Đỗ Tuấn - 杜濬

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 10/09/2010 19:21

 

Nguyên tác

海角收殘雨,
樓前散夕陽。
行吟原草澤,
醉臥即沙場。
騎馬人如戲,
呼鷹俗故狂。
白頭蘇屬國,
只合看牛羊!

Phiên âm

Hải giác thu tàn vũ,
Lâu tiền tán tịch dương.
Hành ngâm nguyên thảo trạch,
Túy ngọa tức sa tràng.
Kỵ mã nhân như hí,
Hô ưng tục cố cuồng.
Bạch đầu tô chúc quốc,
Chỉ hợp khán ngưu dương!

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Góc biển gom mưa sót
Trước lầu rải bóng dương
Phiêu lãng nơi đầm cỏ
Say nằm chốn sa trường
Cưỡi ngựa coi như giỡn
Gọi ưng tựa điên cuồng
Bạc đầu thương nước cũ
Chỉ hợp đuổi trâu muông
Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuấn » Tình