29/01/2022 01:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 44
44

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/05/2011 04:30

 

Nguyên tác

Rejoice!
For Night's fetters have broken, the dreams have vanished.
Thy word has rent its veils, the buds of morning are opened; awake, O sleeper!
Light's greetings spread from the East to the West,
And at the ramparts of the ruined prison rise the paeans of Victory!

Bản dịch của Song Tuyết

Vui lên đi!
Vì gông cùm bóng đêm đã vụn vỡ, bao giấc mơ cũng biến tan.
Những lời nói của người đã giật bỏ lớp mạng che, trong bình minh búp nụ bung xòe; người ngủ ơi, hãy bừng tỉnh giấc.
Ánh dương mang lời chúc tụng rải từ Đông dang Tây,
Và trên những thành lũy của ngục tù đổ nát trào dâng khúc ca chiến thắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 44