26/09/2022 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huân phong

Tác giả: Nguyễn Bảo - 阮保

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2020 06:00

 

Phiên âm

Tiết đáo chu minh nhật chuyển trường
Huân phong tập tập nạp vi lương
Quyển khai hoè[1] ác cao trương ảnh
Xuy khởi hà hoa ám thổ hương
Động đấng quần phương cơ mạn trắc
Sinh thành vạn vật diệu nan lường
Minh song tĩnh kỷ miêu tân cú
Vi tục Ngu cầm[2] giải uấn chương

Bản dịch của Trần Bá Chí

Hạ đến trời cao bóng ngả hơn
Nồm nam hây hẩy mát đòi cơn
Màn hoè gió cuốn giương cao bóng
Sen đoá hương đưa nhả nhị thơm
Chuyển động muôn phương tài tạo hoá
Sinh thành vạn vật khó đong lường
Bên song tựa ghế ghi câu mới
“Giải hận” đàn Ngu tiếp nối chương
Nguồn: Bùi Duy Tân, Nguyễn Bảo - Nhà thơ, danh nhân văn hoá, NXB Văn hoá thông tin, 1991
[1] Mở chiếc màn hoè. Hoè là giống cây nở hoa vào mùa hè, ở đây chỉ chiếc màn mùa hè.
[2] Khúc đàn nhà Ngu. Ngụ ý ca ngợi cuộc sống yên vui, giàu có.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bảo » Huân phong