29/11/2021 21:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bảo vũ 2
鴇羽 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:35

 

Nguyên tác

肅肅鴇翼,
集于苞棘。
王事靡盬,
不能蓺黍稷。
父母何食?
悠悠蒼天,
曷其有極!

Phiên âm

Túc túc bảo dực.
Tập vu bao cức.
Vương sự mỹ cổ,
Bất năng nghệ thử tắc.
Phụ mẫu hà thực ?
Du du thương thiên,
Hạt kỳ hữu cực ?

Dịch nghĩa

Tiếng cánh chim bảo nghe sầm sập,
Đậu trên bụi cây gai.
Việc vua sai không thể chẳng làm hoàn hảo tinh mật.
Cho nên quá mệt mọc mà không thể trồng lúa kê, lúa nếp.
Thì cha mẹ ăn gì để sống ?
Trời xanh xa vời ôi!
Lúc nào mới khiến ta dứt được hồi lao khổ ấy (để nuôi dưỡng cha mẹ) ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nghe sầm sập bảo kia vỗ cánh,
Rồi đậu liền trên nhánh bụi gai.
Lo tròn việc của vua sai.
Cho nên kê nếp chẳng ai cấy trồng.
Lấy gì ăn bực song thân hỡi!
Trời xanh kia diệu vợi xa mờ.
Nhọc nhằn dứt được bao giờ ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

cực: xong, hết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Bảo vũ 2