02/07/2022 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Già

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 03/07/2009 04:09

 

Ngày đi trong thanh bình.
Đêm ngược chiều bão tố.
Ngày như đứa trẻ nhỏ.
Đêm đã ngoài sáu mươi
Tết năm Con Khỉ 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Già