01/07/2022 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

VII

Tác giả: Đỗ Trung Lai

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 12:47

 

Nam Hán thay Đường
sầm sầm sang đất Việt
thì “Đằng giang tự cổ huyết do hồng”
đến cọc gỗ
cũng hoá thành dân Việt
theo Ngô Quyền
phá giặc trên sông.
Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Lai » VII