20/09/2021 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán từ kỳ 3
閨怨詞其三

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 12:52

 

Nguyên tác

關山征戍遠,
閨閣別離難。
苦戰應憔悴,
寒衣不要寬。

Phiên âm

Quan san chinh thú viễn,
Khuê các biệt ly nan.
Khổ chiến ưng tiều tuỵ,
Hàn y bất yêu khoan.

Dịch nghĩa

Người đi lính ngoài biên ải xa xôi
Nỗi chia lìa nơi phòng khuê càng khốn đốn
Đánh nhau gian khổ chắc người hốc hác
Áo rét mong chớ rộng thùng thình.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Quan san lính thú cách,
Ly biệt khổ khuê phòng.
Chiến chinh chắc tiều tuỵ,
Áo bông chớ rộng thùng.
Có sách chép tác giả bài này là Lưu Vũ Tích 劉禹錫.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Khuê oán từ kỳ 3