16/04/2021 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nghiêm thân phó trị
賀嚴親赴治

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2020 21:59

 

Nguyên tác

五色祥雲夾道旗,
寵光此日百般奇。
一家兵馬聯三鎮,
萬里封疆控二陲。
出格殊恩真遇主,
陪歡勝會遂為兒。
舞斑願獻南山壽,
晝錦堂前慶彩眉。

Phiên âm

Ngũ sắc tường vân giáp đạo kỳ,
Sủng quang thử nhật bách ban kỳ.
Nhất gia binh mã liên tam trấn[1],
Vạn lý phong cương khống nhị thuỳ.
Xuất cách thù ân chân ngộ chúa,
Bồi hoan thắng hội toại vi nhi.
Vũ ban[2] nguyện hiến Nam sơn thọ,
Trú cẩm[3] đường tiền khánh thái my.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Cờ quạt bên đường năm sắc mây,
Trăm điều vinh hiển có hôm nay.
Một nhà binh mã liền ba trấn,
Đôi ngả sơn hà nắm một tay.
Được chúa mới mừng ơn lạ ấy,
Làm con khôn xiết hội vui này.
Áo ban chuốc chén non Nam hiến,
Mừng chốn “ban ngày áo gấm” đây.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003, tr. 49
[1] Ba trấn Lạng Sơn, Thái Nguyên, Kinh Bắc. Năm 1777, Ngô Thì Nhậm làm đốc đồng Kinh Bắc, kiêm đốc đồng Thái Nguyên, Ngô Thì Sĩ nhậm đốc trấn Lạng Sơn.
[2] Lão Lai thời Xuân Thu khi 80 tuổi mà cha mẹ vẫn còn, bèn mặc áo màu múa cho cha mẹ vui. Chữ “vũ ban” sau dùng chỉ việc chúc thọ.
[3] Gấm ban ngày. Hạng Vũ từng nói “Giàu sang chẳng về quê hương như mặc áo gấm đi đêm”. Về sau, Hàn Kỳ đời Tống khi làm tể tướng lập một biệt thự ở quê cũ và đặt tên là Trú Cẩm đường (nhà gấm ban ngày).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hạ nghiêm thân phó trị