12/08/2022 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nhất nhật kỷ hoài
十一日紀懷

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2012 14:55

 

Nguyên tác

辰初一睡到未天,
已是神符在眼前。
半醒尚疑娘子在,
呼來欲共看山川。

Phiên âm

Thìn sơ nhất thuỵ đáo mùi thiên,
Dĩ thị Thần Phù[1] tại nhãn tiền.
Bán tỉnh thượng nghi nương tử tại,
Hô lai dục cộng khán sơn xuyên.

Dịch nghĩa

Đầu giờ Thìn ngủ một giấc đến giờ Mùi
Đã là cửa Thần Phù hiện ra trước mắt
Mơ màng lại ngỡ nàng còn đó
Gọi dậy để cùng ngắm cảnh núi sông

Bản dịch của Phan Văn Các

Đầu Thìn một giấc kéo sang Mùi
Đã thấy Thần Phù trước mắt rồi
Mơ ngủ còn ngờ nàng vẫn sống
Gọi ra cùng ngắm núi sông chơi

Nguồn: Đoạn trường lục, Phạm Nguyễn Du, NXB Khoa học xã hội, 2001
[1] Tên cửa biển nằm ở vùng giáp giới giữa Ninh Bình và Thanh Hoá. Cửa biển này nay đã bị phù sa bồi lấp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Thập nhất nhật kỷ hoài