07/12/2022 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thái Nguyên Lạc Mạc dịch tây hậu
題太原落漠驛西堠

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 07:20

 

Nguyên tác

征戍在桑乾,
年年薊水寒。
殷勤驛西路,
北去向長安。

Phiên âm

Chinh thú tại Tang Càn,
Niên niên Kế thuỷ hàn.
Ân cần dịch tây lộ,
Bắc khứ hướng Trường An.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Chinh khách tại Tang Càn
Sông Kế dằng dặc hàn
Trạm tây đường quyến luyến
Nay chuyến thẳng Trường An
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Đề Thái Nguyên Lạc Mạc dịch tây hậu