13/04/2021 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếp bạc mệnh
妾薄命

Tác giả: Hồ Tằng - 胡曾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 16:07

 

Nguyên tác

阿嬌初失漢皇恩,
舊賜羅衣亦罷熏。
欹枕夜悲金屋雨,
捲簾朝泣玉樓雲。
宮前葉落鴛鴦瓦,
架上塵生翡翠裙。
龍騎不巡時漸久,
長門長掩綠苔文。

Phiên âm

A Kiều sơ thất Hán hoàng ân,
Cựu tứ la y diệc bãi huân.
Ỷ chẩm dạ bi kim ốc vũ,
Quyển liêm triêu khấp ngọc lâu vân.
Cung tiền diệp lạc uyên ương ngoã,
Giá thượng trần sinh phỉ thuý quần.
Long kỵ bất tuần thời tiệm cửu,
Trường Môn trường yểm lục đài văn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

A Kiều vừa mất ân vua Hán
Áo lụa không còn xông khói hương
Tựa gối buồn nghe mưa đêm oán
Vén rèm khóc hận mây sớm ngưng
Mái ngói uyên ương cây lá rụng
Xiêm y phỉ thuý bụi trần vương
Xe rồng không đến tuần như cũ
Trường Môn rêu biếc phủ xanh đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Tằng » Thiếp bạc mệnh