01/07/2022 02:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát xuân tình

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 00:31

 

Mưỡu:
Ấy ai quay tít địa cầu,
Đầu ai nửa trắng pha mầu xuân xanh.
Trông gương mình lại ngợ mình,
Phải chăng vẫn giống đa tình ngày xưa.

Nói:
Tản Đà xuân sắc[1],
Mấy mươi năm chẳng khác nước cùng non.
Cảnh còn nguyên người cũng lại còn,
Còn chẳng khác “Khối tình con” như trước nhỉ!
Lịch kỷ phong sương thần bất dĩ,
Quy lai hà nhạc ngã do liên.[2]
Cuộc trăm năm vương lấy mối trần duyên,
Dù kiếp trước thiên tiên nay cũng tục.
Đã trót hình hài trong dấn đục,
Giữ sao cho hòn ngọc lại Hàm Đan[3].
Muôn vàn nhờ tựa giang san,
Một ngày còn ở nhân gian ngại ngùng.
Chúa xuân có hộ nhau cùng...
1934

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 傘沱春色. Nghĩa: Sắc xuân của núi Tản sông Đà.
[2] Chữ Hán: 歷幾風霜神不已,歸來河嶽我猶憐. Nghĩa: Trải bao sương gió mà tinh thần không đổi, Nay trở về với sông núi ta càng thêm thương.
[3] Đất sản sinh ra thứ ngọc quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Bài hát xuân tình