04/12/2021 01:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàng xóm để chở một ngày

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 15:42

 

Hàng xóm để chở một ngày,
Chồng cô vợ cậu một ngày cũng không.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hàng xóm để chở một ngày