09/12/2022 00:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch Tông
石淙

Tác giả: Võ Tắc Thiên - 武則天

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 20:12

 

Nguyên tác

三山十洞光玄籙,
玉嶠金巒鎮紫微。
均露均霜標勝壤,
交風交雨列皇畿。
萬仞高岩藏日色,
千尋幽澗浴雲衣。
且駐歡筵賞仁智,
琱鞍薄晚雜塵飛。

Phiên âm

Tam sơn thập động quang huyền lục,
Ngọc kiệu kim loan trấn Tử Vi[1].
Quân lộ quân sương[2] tiêu thắng nhưỡng,
Giao phong giao vũ liệt hoàng kỳ.
Vạn nhận cao nham tàng nhật sắc,
Thiên tầm u giản dục vân y.
Thả trú hoan diên thưởng nhân trí,
Điêu an bác vãn tạp trần phi.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ba non mười động bao huyền ảo
Kiệu ngọc xe loan ánh tía bày
Đều móc đều sương rành đất tốt
Thuận mưa thuận gió cõi vua nay
Đỉnh cao ngàn thước hoe làn nắng
Suối thẳm muôn tầm tắm áo mây
Tạm nghỉ chén quỳnh vui núi nước
Yên thêu chiều xế bụi trần bay
Thạch Tông: tức Thạch Tông hà 石淙河, cũng được gọi Bình Lạc giản 平樂澗, một thắng cảnh của dãy Tung Sơn, nằm phía đông nam huyện Đăng Phong 登封, tỉnh Hà Nam 20km. Năm 700, mười năm sau kể từ khi lên ngôi, vào mùa hè Võ Tắc Thiên cùng quần thần du Tung Sơn, xuống nghỉ ở suối Thạch Tông, bày tiệc rồi cùng quần thần xướng hoạ.


Nguồn: 20 nam nhân Trung Quốc, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá thông tin, 2000
[1] Tức cung Tử Vi, hay cung Lạc Dương cung trong thành Lạc Dương. Câu này muốn nói núi Tung Sơn với những đỉnh cao hùng vĩ như vàng như ngọc bao quanh bảo vệ cung Tử Vi, thành Lạc Dương.
[2] Chỉ chế độ quân điền và chính sách cai trị của triều đình hài hoà đúng phép đã đem lại nhiều thành công thắng lợi cho nhân dân/

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Tắc Thiên » Thạch Tông