08/08/2020 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đã xa

Tác giả: Vương Anh Đào

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi bachvan_vietnam vào 09/10/2007 09:59

 

Ai đi gom nhặt tơ trời
Hong vàng mộng cũ rã rời rêu xanh
Tình thu ai gởi trong tranh
Trao tay nụ biếc tròng trành mảnh duyên

Hồng hoang một thuở thuyền quyên
Dạt lòng lử khách bao miền khói sương
Hỡi ai một ánh tà dương
Nung tơ chín đỏ con đường ươm mơ

Yêu đương rọi sáng đáy lòng
Cánh chim phiêu bạt trải hồn vấn vương
Gởi ai hoa thắm sắc hương
Chút tình tri ngộ phong sương cũng đành

Bâng khuâng day dứt tình thanh
Muộn màng lối cũ tìm quanh bóng hình
Vườn thu thao thức với tình
Trăng nằm nửa mảnh nghe tình cô liêu…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Anh Đào » Anh đã xa