31/10/2020 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáo Áo Môn thiên Trần Duệ Viễn đạt dư lai ý dữ Lưu Chiếu, Trương Nẫm Khê tri chi

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:36

 

Phiên âm

Bằng trình thiên cộng viễn,
Phi quyện thả đầu lâm.
Lôi vũ thiên ban trạng,
Càn khôn nhất phiến tâm.
Hữu sinh phi bản sắc,
Bất hưởng thị chân âm.
Vị thuyết dư thân sự,
Bi sầu cảm phẫn thâm.

Dịch nghĩa

Chặng đường bay của chim bằng dài cùng với trời,
Bay mỏi liền ghé vào rừng đậu.
Sấm mưa có nghìn hình trạng,
Giữa trời đất một tấm lòng.
Tấm thân đang sống chưa phải đã là bản sắc của mình,
Không vang to lên mới là tiếng chân thực.
Nói đến tâm sự của tôi,
Bi sầu cảm phẫn sâu xa.

Bản dịch của Hoài Anh

Đường trời vút cánh chim bằng,
Bay mỏi mệt, ghé vào rừng đậu an.
Sấm mưa hình trạng vô vàn,
Một tấm lòng giữa trần hoàn mông mênh.
Thân chưa phải bản sắc mình,
Không vang, ấy tiếng chân tình của ta.
Ví đem tâm sự nói ra,
Bi sầu cảm phẫn sâu xa dạ này.
Khi sang Áo Môn, Ngô Nhân Tĩnh có gặp gỡ giao du với mấy người bạn Trung Quốc như Trần Duệ Viễn, Lưu Chiếu, Trương Nẫm Khê,... và xướng hoạ thơ với nhóm Hương Sơn thi xã.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Đáo Áo Môn thiên Trần Duệ Viễn đạt dư lai ý dữ Lưu Chiếu, Trương Nẫm Khê tri chi