27/05/2024 03:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất trú Hàn Sơn vạn sự hưu
一住寒山萬事休

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2008 04:12

 

Nguyên tác

一住寒山萬事休,
更無雜念掛心頭。
閒於石壁題詩句,
任運還同不繫舟。

Phiên âm

Nhất trú Hàn Sơn vạn sự hưu,
Cánh vô tạp niệm quải tâm đầu.
Nhàn ư thạch bích đề thi cú,
Nhậm vận hoàn đồng bất hệ chu.

Dịch nghĩa

Đã ở Hàn Sơn vạn sự thôi,
Càng không có tạp niệm trong đầu óc.
Nhàn nhã viết thơ trên đá biếc,
Mặc ý chèo thuyền cùng về, không buộc thuyền.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Đã ở Hàn Sơn vạn sự thôi
Chẳng còn tạp niệm giữ trong đầu
Nhàn thời trên vách đề thơ cú
Thảnh thơi vô sự chẳng cột thuyền

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Nhất trú Hàn Sơn vạn sự hưu