12/08/2020 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ đề tuồng Tây Thi

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 23/11/2009 17:06

 

(Vở tuồng Tây Thi khi in thành vở thì bài này sẽ đề đầu)

Nghiêng thành, nghiêng nước, trách chi ai?
Gặp lúc chơi tuồng diễn lại chơi.
Văn có pha trò cho đủ lối,
Mực đem bôi nhọ khéo mua cười.
Ngắn dài sáu lớp mươi câu hát,
Vui khóc năm canh một cuộc đời.
Cũng muốn thôi đi, thôi chửa dứt,
Tài tình luỵ lắm, bạn tình ơi!
Nguồn: Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Thơ đề tuồng Tây Thi