07/12/2021 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáp ương ca
插秧歌

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2009 19:49

 

Nguyên tác

田夫拋秧田婦接,
小兒拔秧大兒插。
笠是兜鍪蓑是甲,
雨從頭上濕到胛。
喚渠朝餐歇半霎,
低頭折腰只不答。
秧根未牢蒔未匝,
照管鵝兒與雛鴨。

Phiên âm

Điền phu phao ương điền phụ tiếp,
Tiểu nhi bạt ương đại nhi sáp.
Lạp thị đâu mâu thoa thị giáp,
Vũ tòng đầu thượng thấp đáo giáp.
Hoán cừ triêu xan yết bán thiếp,
Đê đầu chiết yêu chỉ bất đáp.
Ương căn vị lao thì vị tạp,
Chiếu quản nga nhi dữ sồ áp.

Dịch nghĩa

Chồng ném mạ cho vợ đón
Em nhổ mạ cho anh cấy
Nón lá là đâu mâu tơi là áo giáp
Mưa chảy từ đầu ướt đến bả vai
Gọi nhau lên ăn sáng nghỉ ngơi một lát
Không tiếng trả lời đàu cúi lưng cong
Gốc chưa vững cấy chưa kín đất
Phải trông ngỗng và đàn vịt con

Bản dịch của Hoa Bằng

Chồng chuyển bó mạ vợ đón lấy
Cu nhỏ nhổ mạ cu lớn cấy
Tơi là áo giáp, nón đâu mâu
Từ đầu đến lưng mưa cứ chảy
Gọi chàng tạm nghỉ ăn cơm mai
Làm thinh, khom lưng không ngửng dậy
Mạ chưa bén chân, cấy chưa xong
Đã phải trông nom vịt ngỗng đấy
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Sáp ương ca