25/07/2024 03:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân niên cung hạ nghiêm thân
新年恭賀嚴親

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2012 18:43

 

Nguyên tác

韶花燦爛景光新,
萬里天清朔塞雲。
日月實增松柏紀,
山川添護黍苗春。
大人發達多宜戌,
元后褒超恰好辰。
倍慶南山年晉祇,
桂蘭膝下競敷芬。

Phiên âm

Thiều hoa xán lạn cảnh quang tân,
Vạn lý thiên thanh sóc tái vân.
Nhật nguyệt thực tăng tùng bách kỷ,
Sơn xuyên thiêm hộ thử miêu xuân.
Đại nhân phát đạt đa nghi Tuất[1],
Nguyên hậu bao siêu kháp hảo thần.
Bội khánh Nam sơn[2] niên tấn chỉ,
Quế lan[3] tất hạ cạnh phu phân.

Dịch nghĩa

Ngày xuân rực rỡ, quang cảnh đổi thay
Trời trong muôn dặm, quang mây ải Bắc
Tháng ngày thực làm tăng tuổi thọ bách tùng
Sông núi giúp thêm xanh tươi lúa mạ
Bước tiến của cha phần nhiều hợp với năm Tuất
Đức Hoàng thượng khen ngợi đúng vào dịp lành
Thêm mừng cho tuổi Nam sơn mà dâng phúc
Quế lan dưới gối đua nở thơm tho

Bản dịch của Hoàng Tạo

Sáng tươi muôn dặm cảnh xuân rồi
Ải bắc mây quang lại sáng ngời
Ngày tháng thêm dài tùng bách thọ
Non sông ủ ấm lúa ngô tươi
Vận hay các cụ chừng ưa Tuất
Ơn rộng nhà vua chính chọn thời
Mừng thấy non Nam năm tiến phúc
Đầy sân lan quế ngát hương trời
Lời dẫn: Khí dương hoà ban lệnh, sao Bắc Đẩu sáng ngời. Hùng trấn tràn xanh tốt mùa xuân, cao đường chói nét mi rực rỡ. Dinh Đoàn yên tĩnh, xa xa nâng chén chúc mừng; Nguyệt Đức lắng trong, kính cẩn dâng thơ chúc thọ.

[1] Ngô Thì Sĩ, cha của danh sĩ Ngô Thì Nhậm đã đỗ Hội nguyên Hoàng giáp năm Bính Tuất (1766), năm Mậu Tuất (1778), thăng đốc trấn Lạng Sơn. Bài thơ trên làm vào dịp này.
[2] Xuất xứ từ Kinh thi. Người đời sau dùng để chỉ việc chúc thọ.
[3] Con cháu hiển đạt gọi là “Quế tử lan tôn” (Con quế cháu lan).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tân niên cung hạ nghiêm thân