14/08/2020 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê phụ thán bài 03

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:13

 

Canh thâu chưa ngủ hãy còn ngồi.
Gan ruột như dầu sục sục sôi[1].
Nghĩa gá ấp iu[2] đành lỡ dở.
Công cho bú mớm[3] chắc thôi rồi.
Quyết gìn giữ dạ tròn sau trước[4].
Biết cậy nhờ ai tỏ khúc nôi.
Non biển xiên xiên trời một góc.
Hỡi chồng ôi! Với hỡi con ôi!
Viết ở Ba Kè tháng 5 năm 1919 dương lịch.
Chú thích của chính tác giả.

Nguồn:
1. Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, Phan Đình Liễu, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
[1] Dầu sôi sùng sục. Nấu dầu, nhiệt độ lên tới cực điểm thì thành dầu, mà thật là nóng. Gan ruột của chinh phụ này cũng nóng như dầu sôi vậy.
[2] Ấp iu là tình nghĩa vợ chồng.
[3] Bú mớm là tình nghĩa mẹ con.
[4] Là “Thuỷ chung như nhứt” (Trước sau như một).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán bài 03