01/02/2023 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghề rèn đỏ lửa còn tiền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/09/2020 22:36

 

Nghề rèn đỏ lửa còn tiền,
Nguội lò tắt lửa phụt đèn hết tiêu.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nghề rèn đỏ lửa còn tiền