19/08/2022 09:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Ô Man than

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 12/04/2017 10:48

 

Phiên âm

Đào thôn Trà Lĩnh địch tài lan
Nhất trạo tiền lâm Ngũ Hiểm than
Vạn đoạn nham ngao hoành thiết cự
Thiên trùng viên phất chướng giang quan
Ky thần phục nghĩa nhàn song hứng
Chu tử nghênh lưu thích bán can
Uy vũ luân cao khung nhưỡng tại
Ổn linh tiểu sứ kiện sinh hoàn

Dịch nghĩa

Tiếng sáo trên núi Trà Lĩnh ở thôn Đào vừa dứt
Thuyền ta khua chèo tiến trước vào bãi Ngũ Hiểm
Ghềnh đá muôn đoạn nhô ra như những chiếc cưa bằng sắt
Sóng trào nghìn lớp che khuất cửa ải bên sông
Bề tôi vâng mệnh đi xa nhân lúc nhàn rỗi có vài cảm hứng
Phu thuyền đón dòng nước cắm một nửa con sào
Uy vũ được hun đúc trời đất vẫn còn đó
Phù hộ cho tiểu sứ này được bình yên trở về

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Sáo vang Trà Lĩnh núi thôn Đào
Ngũ Hiểm thuyền ta tiến trước vào
Ghềnh đá nhô ra cưa vút nhọn
Cửa sông che khuất sóng dâng trào
Vâng lời tiểu sứ đề dăm chữ
Đón nước phu thuyền cắm nửa sào
Uy vũ đất trời còn đó cả
Xin cho phái bộ trở về mau
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Ô Man than