28/09/2021 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất xa 6
出車 6

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:44

 

Nguyên tác

春日遲遲,
卉木萋萋。
倉庚喈喈,
采蘩祁祁。
執訊穫醜,
薄言還歸。
赫赫南仲,
玁狁於夷。

Phiên âm

Xuân nhật trì trì,
Huỷ mộc thê thê.
Thương canh giê giê (giai giai),
Thái phiền kỳ kỳ.
Chấp tấn hoạch xú,
Bạc ngôn tuyền quy.
Hách hách Nam Trọng,
Nghiễm doãn vu di.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngày xuân đằng đẵng ấm êm
Cỏ cây đều mọc đã thêm rườm rà
Hoàng ly vừa hót dịu hoà
Rau phiền người hái gần xa đông đầy
Bắt đầu đảng giặc rồi đây
Thì ta bèn nói ngày quay về cùng
Tướng quân Nam Trọng uy hùng
Đánh ta rợ Địch một vùng dẹp yên
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xuất xa 6