02/02/2023 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ca

Tác giả: Nguyễn Bình Phương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 18/04/2008 00:13

 

Người đi ba bước gặp trăng
Bảy bước gặp gió năm năm gặp trời

Những ông vua cỏ chết rồi
Điếu văn đọc mãi toàn lời vu vơ

Sông này thoang thoảng sông mơ
Có con chim sẻ đánh cờ với mây

Ngày thôi gậy trúc cầm tay
Hồn lam chướng đã phất ngay về trời

Người đi xem xác của người
Hoàng hôn một bóng trắng vơi giữa đàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bình Phương » Ca