07/12/2021 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái trà từ
采茶詞

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2018 09:08

 

Nguyên tác

雷過溪山碧雲暖,
幽叢半吐旗槍短。
銀釵女兒相應歌,
筐中滴得誰最多。
歸來清香猶在手,
高品先將呈太守。
竹爐新焙未得嘗,
籠盛販與湖南商。
山家不解種禾黍,
衣食年年在春雨。

Phiên âm

Lôi quá khê sơn bích vân noãn,
U tùng bán thổ kỳ sang đoản.
Ngân thoa nữ nhi tương ứng ca,
Khuông trung tích đắc thuỳ tối đa.
Quy lai thanh hương do tại thủ,
Cao phẩm tiên tương trình thái thú.
Trúc lô tân bội vị đắc thường,
Lung thịnh bản dữ Hồ Nam thương.
Sơn gia bất giải chủng hoà thử,
Y thực niên niên tại xuân vũ.

Dịch nghĩa

Sau sấm ran mây núi ấm lên
Trên cành trổ ra những búp ngắn
Cô gái cài thoa bạc hoà tiếng hát với nhau
Hái chè cho vào giỏ xem ai được nhiều
Khi về bàn tay còn đượm mùi thơm
Sọt nào ngon đem trình quan thái thú trước
Nhà lò mới sao xong chưa được nếm
Đựng vào sọt đem bán cho lái Hồ Nam
Người núi không biết trồng lúa, kê
Cơm áo hằng năm chỉ dựa vào mưa xuân

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sau sấm ran mây ngàn ấm áp
Ngọn cây chè nảy búp non tươi
Mấy cô thoa bạc hát cười
Hái cho vào giỏ ai tài hơn ai
Khi về nhà mùi tay thơm ủ
Giỏ nào ngon thái thú trình lên
Lò sao chưa kịp nếm xem
Sọt to nhỏ bán lái miền Hồ Nam
Người dân núi không làm kê, lúa
Áo cơm trông vào cả mưa xuân
Bài viết theo lối nhạc phủ, vào khi tác giả khoảng 25 tuổi, tả cuộc sống vui vẻ, đau khổ của người trồng chè.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Thái trà từ