06/07/2020 12:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn ngủ lại gặp chiếu manh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:45

 

Buồn ngủ lại gặp chiếu manh,
Hay ăn làm biếng gặp anh đứng đường.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Buồn ngủ lại gặp chiếu manh