21/06/2021 22:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng đáp Liễu Liễu Châu
重答柳柳州

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2014 11:29

 

Nguyên tác

弱冠同懷長者懮,
臨歧同想盡悠悠。
耦耕若便遺身老,
黃發相看萬事休。

Phiên âm

Nhược quán[1] đồng hoài, trưởng giả ưu,
Lâm kỳ đồng tưởng tận du du.
Ngẫu canh[2] nhược tiện di thân lão,
Hoàng phát[3] tương khan vạn sự hưu.

Dịch nghĩa

Ở tuổi đôi mươi cùng hoài bão, trung niên chỉ chuốc ưu phiền,
Sau ngã rẽ này chỉ còn nhớ nhau ở cõi mờ xa.
Phải chi chúng ta được cày bừa bên nhau tới già,
Lúc đó mọi việc tốt đẹp biết bao!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trẻ ước mơ, trung niên phiền não
Lối rẽ này đôi ngả cách xa
Phải chi cộng tác tới già
Ngắm nhìn vạn sự hẳn là đẹp hơn!
Liễu Liễu Châu tức Liễu Tông Nguyên. Bài này viết khoảng năm 816, tác giả và Liễu Tông Nguyên trong phe cải cách bị phe bảo thủ thắng thế đày ra khỏi kinh đô. Tác giả đi Liên Châu còn Liễu Tông Nguyên đi Liễu Châu. Liễu châu nay là huyện Mã Bình tỉnh Quảng Tây.

[1] Ở độ tuổi đôi mươi.
[2] Cùng đi cày, cùng gánh vác, ngụ ý cùng lo việc cải cách ở triều đình.
[3] Tuổi già.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Trùng đáp Liễu Liễu Châu